The Interpretation Of Shadow

The Interpretation Of Shadow

Tình trang: Đang cập nhật

Cập nhật: 13:44 15-05-2024

Lượt xem: 0

Lượt theo dõi: 0

Bất kỳ ai cũng có cái bóng của riêng mình. Những sinh vật kỳ lạ này mang theo mình những suy nghĩ thầm kín và những bí mật đen tối nhất của một người, nhưng chúng lại vô hình dưới con mắt người đời." Daphnis, tuy nhiên, có thể nhìn và nghe thấy những cái bóng này. Với năng lực kỳ lạ của bản thân, anh ta tự mở dịch vụ thám tử tư ( không có chứng nhận hợp pháp) với giá rẻ.

Xem thêm...
Bình luận (0)
Không có dữ liệu
Đăng ký mới
Xem Chapter
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Donate ủng hộ website
Báo Lỗi Truyện!