Tế Phẩm Tân Nương Dắt Ác Long Bỏ Trốn Rồi !

Tế Phẩm Tân Nương Dắt Ác Long Bỏ Trốn Rồi !

(Tế phẩm tân nương bắt cóc ác long rồi!)

Tình trang: Đang cập nhật

Cập nhật: 16:43 02-03-2024

Lượt xem: 10

Lượt theo dõi: 0

Trưởng công chúa Hi Na bị kết tội phản quốc và bị ném vào động huyệt của ác long để lấy cơ thể của mình nuôi rồng. Nhưng tại sao không có ác long trong hang, mà chỉ có một người đàn ông trần truồng da đen đang thoi thóp?

Xem thêm...
Bình luận (0)
Không có dữ liệu
Đăng ký mới
Xem Chapter
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Donate ủng hộ website
Báo Lỗi Truyện!